O mnie

Psycholog, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, specjalność psychologia kliniczna, terapeuta Integracji Sensorycznej. Ukończyłam studia podyplomowe „Stosowana Analiza Zachowania” oraz” Diagnoza psychologiczna w praktyce klinicznej”. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując m.in. w przedszkolu terapeutycznym, przedszkolu państwowym w Pruszkowie, gabinecie psychologicznym „Zielone Zacisze” czy gabinecie terapii Integracji Sensorycznej. Zajmowałam się prowadzeniem terapii behawioralnej w środowisku domowym, w przedszkolach, jak również diagnozą i konsultacjami psychologicznymi pod kątem Całościowych Zaburzeń Rozwoju. Swoją wiedzę poszerzałam uczestnicząc w licznych kursach:

 

 • Ortoptyka- podstawy diagnozy i rehabilitacji. Znaczenie prawidłowego widzenia a trudności szkolne ( czytanie pisanie),
 • Stymulacja przedsionkowa z włączeniem pracy systemu wzrokowego i słuchowego,
 • Terapia Ręki w Teorii Integracji Sensorycznej,
 • Diagnoza procesów Integracji Sensorycznej,
 • Obserwacja kliniczna Integracji sensorycznej w aspekcie fizjoterapeutycznym,
 • Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju,
 • Makaton – Program Rozwoju Komunikacji st. I, II, III,
 • Kurs Dogoterapii st. I,II,
 • Zrozumieć aby pomóc dziecko z Zespołem Aspergera w domu i szkole,
 • Ruch Rozwijający bazujący na metodzie Weroniki Sherborne,
 • Kwalifikacje pedagogiczne,
 • ASRS – Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu przy pomocy kwestionariuszy ASRS,
 • Diagnoza dzieci z zaburzeniami autystycznymi – wywiad, testy, kwestionariusze, terapia,
 • Diagnoza funkcjonalna- profil psychoedukacyjny PEP-r.

 

Odbyłam staże w Fundacji na Rzecz Rodzin Dzieci z Autyzmem i Innymi Dysfunkcjami „OKNO”, Centrum Wczesnej Interwencji „Krok po Kroku” oraz roczny staż w Centrum Terapii Autyzmu „Sotis”. Uczestniczyłam w turnusie z młodzieżą oraz dorosłymi
z Zespołem Aspergera. Obecnie pracuje w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia w Pruszkowie, gdzie również prowadzę diagnostykę oraz konsultację osób dorosłych z Całościowymi Zaburzeniami Rozwoju.