Świat na niebiesko to Gabinet terapii dla dzieci z Całościowymi Zaburzeniami Rozwoju oraz zaburzeniami procesów Integracji Sensorycznej w Warszawie. Gabinet terapii oferuje: terapię behawioralną oraz terapię procesów Integracji Sensorycznej, konsultacje psychologiczne pod kątem Całościowych Zaburzeń Rozwoju dla dzieci i dorosłych (autyzm, Zespół Aspergera).